Reniferek

Taka sytu­acja nie zda­rza się w Kon­glo­me­ra­cie czę­sto. Już sia­da­jąc do roz­mo­wy Mar­ta, Bogu­sia i Jer­ry wie­dzie­li, że dys­ku­sja może być zażar­ta, ale chy­ba nikt z nas nie podej­rze­wał, że oka­że się ona aż tak gorą­ca. A co tak pod­krę­ci­ło emo­cje dys­ku­tan­tów? Zaska­ku­ją­cy hit Richar­da Gad­da „Reni­fe­rek”. To opar­ta na praw­dzi­wych wyda­rze­niach histo­ria komi­ka, któ­ry pada ofia­rą stal­ker­ki (i nie tyl­ko). Brzmi dość stan­dar­do­wo, ale to pozo­ry, bo histo­ria Gad­da jest skom­pli­ko­wa­na, wie­lo­wąt­ko­wa i trud­na do jed­no­znacz­nej oce­ny. A co tak bar­dzo poróż­ni­ło trio dzi­siej­szych dys­ku­tan­tów? Posłu­chaj­cie i daj­cie znać gdzie wy znaj­dzie­cie się na osi od zachwy­tu po szcze­rą niechęć!

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.