Relic

Dzi­siaj o kan­dy­da­cie do tytu­łu naj­lep­sze­go hor­ro­ru A.D. 2020. W audy­cji omó­wie­nie poprzed­nich doko­nań Nata­lie Eri­ki James: tele­dy­sków, rekla­mó­wek a tak­że krót­kich metra­ży, któ­re zapo­wia­da­ją styl i pro­ble­ma­ty­kę jaką podej­mie w świet­nym „Relik­cie”. A na koniec bez­spoj­le­ro­wa zachę­ta do sean­su peł­no­me­tra­żo­we­go debiu­tu „Relic” austra­lij­skiej reżyserki.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.