Quarry

Cine­max powró­ci­ło w tym roku z nowym, autor­skim seria­lem. „Quar­ry”, będą­cy ekra­ni­za­cją cyklu powie­ści Maxa Alla­na Col­lin­sa o wete­ra­nie woj­ny w Wiet­na­mie Macu Con­wayu, to miks seria­lu sen­sa­cyj­ne­go oraz wąt­ków oby­cza­jo­wych. Jer­ry serial obej­rzał i pokrót­ce chciał­by podzie­lić się z Wami swy­mi wrażeniami.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.