Q: Nadchodzi burza

Zaczę­ło się od posta na 4chanie w 2017 roku, a skoń­czy­ło sztur­mem na Kapi­tol czte­ry lata później.

Jakie rela­cje łączą zało­ży­cie­la 8chana Fre­dric­ka Bren­na­na oraz póź­niej­szych wła­ści­cie­li tego ima­ge­bo­ar­da, tj. Jima i Rona Wat­kin­sów? W jakim celu powsta­ła Cica­da 3301? Dla­cze­go zało­ży­ciel Ano­ny­mo­us włą­czył się w wal­kę z cha­na­mi? Po co gene­rał Flynn wyna­jął we Wło­szech klasz­tor? Kto ste­ro­wał ruchem QAnon? Na te pyta­nia odpo­wie Cul­len Hoback. A Paweł Mate­ja i Szy­mas wyja­śnią Wam, jak to zrobi.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.