Q and A Live! (Copernicon 2018)

W trak­cie Coper­ni­co­nu a.d. 2018 uda­ło się nam nagrać zapo­wia­da­ne Q&A w wer­sji live! Tym samym z dzi­siej­szej audy­cji dowie­cie się mię­dzy innymi:

 • gdzie pra­cu­je Man­do i co tam robi?
 • czy Szy­mas wie, co to „kup­ka wstydu”?
 • ile lat ma Jerry?
 • jaka jest nasza ulu­bio­na teo­ria spiskowa?
 • kie­dy Man­do ogar­nie Wia­do­mo­ści z Mar­twej Stre­fy i co dalej z tą serią?
 • jaka jest nasza ulu­bio­na rola Gil­lian Anderson?
 • co sądzi­my o wybo­rze Cavil­la do roli Geralta?
 • kie­dy w pod­ca­ście poja­wi się omó­wie­nie trze­cie­go sezo­nu „The Expanse”?
 • czy oglą­da­li­śmy serial „Aty­po­wy”?
 • czy jeste­śmy fana­mi Garfielda?
 • czy pla­nu­je­my omó­wie­nie takich pro­duk­cji jak „Ostre przed­mio­ty”, „Castle Rock”, „Rojst” lub „Man­dy”?
 • czy opu­bli­ku­je­my pierw­sze wra­że­nia z „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry: Apocalypse”?
 • i w koń­cu: jak moty­wu­je­my Szy­ma­sa do napi­sa­nia doktoratu!?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.