Punisher Max. Tom 8

Histo­ria Fran­ka Castle roz­po­czę­ta przez Gar­tha Enni­sa w ramach „Puni­sher Max” defi­ni­tyw­nie dobie­gła koń­ca. A przy­naj­mniej tak się wyda­wa­ło. Jason Aaron, któ­ry prze­jął serię, posta­no­wił bowiem napi­sać bez­po­śred­nią kon­ty­nu­ację opo­wie­ści poprzed­ni­ka. Czy ozna­cza to, że wska­ku­je­my na dobrze zna­ne tory? Abso­lut­nie nie! „Puni­sher” Aaro­na jest dużo bar­dziej „komik­so­wy”, choć nadal tak samo ostry i bru­tal­ny. Ale czy rów­nie dobry jak wcze­śniej­sze tomy? I jak na odbiór cało­ści wpły­nę­ła zmia­na rysow­ni­ka na Ste­ve­’a Dil­lo­na? Posłuchajcie!

Komiks „Puni­sher Max. Tom 8” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.