Punisher Max. Tom 2

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi z poprzed­nie­go odcin­ka dość szyb­ko zebra­li­śmy się ponow­nie aby omó­wić dla Was dru­gi tom zbior­czy z serii „Puni­sher Max”. Pierw­szy oce­ni­li­śmy wyso­ko, co samo w sobie win­do­wa­ło nasze ocze­ki­wa­nia wobec kon­ty­nu­acji. Czy Garth Ennis speł­nił nasze ocze­ki­wa­nie? Jak zapre­zen­to­wa­li się nowi rysow­ni­cy i kolo­ry­ści? Czy za tom trze­ci będzie­my zabie­rać się z rów­nie dużym entu­zja­zmem jak w przy­pad­ku dzi­siej­sze­go komik­su? Posłuchajcie!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.