Pszczelarz

Gdy ktoś krzyw­dzi dziec­ko, wkro­czą rodzi­ce. Ktoś, komu zale­ży. Ale gdy ktoś skrzyw­dzi star­szą oso­bę, sys­tem szwan­ku­je. Zemsty może doko­nać tyl­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ny Pszczelarz.

Dla­cze­go nie ocze­ki­wa­łem wie­le od Jaso­na Sta­tha­ma w fil­mie „The Beeke­eper” (2024)? Jak sil­ny vibe kina akcji sprzed co naj­mniej dwóch dekad ser­wu­je nam ta pro­duk­cja? Czy kupi­ła mnie już sce­na otwar­cia, czy dopie­ro roz­wi­nię­cie psz­cze­lar­skiej intry­gi? Jak bar­dzo boomer­skie są żar­ty Kur­ta Wim­me­ra? Co w tym fil­mie robi Jere­my Irons? O co cho­dzi z prze­cie­ka­ją­cym sufi­tem w biu­rze FBI? Kto będzie następ­ny po Psz­cze­la­rzu? Murarz? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.