Przygody Smerfów: Smerfuś

Duet Bogna i Man­do powra­ca, aby opo­wie­dzieć o kolej­nym komik­sie o przy­cho­dach Smer­fów, czy­li „Smer­fu­siu”. W albu­mie tym dosta­je­my aż czte­ry histo­rie: jed­ną dłuż­szą – tytu­ło­wą i trzy krót­sze. Jak Bognie spodo­bał się ten komiks? Czy pre­fe­ru­je ona bar­dziej roz­bu­do­wa­ne histo­rie, czy może krót­kie opo­wia­da­nia? Jak „Smer­fuś” wypa­da w zesta­wie­niu z „Wojt­kiem i Rudym”? Czy nasz duet będzie cze­kać na kolej­ne smerf­ne tytu­ły? Posłuchajcie!

Komiks „Smer­fuś” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.