Przecast 48 – Przychodzi Sasquatch na musical

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w abso­lut­nie nie­re­gu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu, w któ­rym tym razem pod­su­mo­wu­je­my ostat­nie 12 mie­się­cy nasze­go nada­wa­nia oraz oma­wia­my tek­sty kul­tu­ry i zja­wi­ska, któ­re nie docze­ka­ły się osob­nych pod­ca­stów! Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę tema­tów pre­zen­tu­je­my poniżej:

 • 00:02:24 – Trzy stó­wy znów pękły! Sta­ty­sty­ki nagrań z ostat­nich 12 miesięcy
 • 00:06:45 – Sło­wo wstęp­ne Sic­ka oraz Śpie­wa­ją­cy Dra­cu­la! Kla­sycz­na opo­wieść gro­zy w for­mie musicalu
 • 00:28:06 – Prze­bra­ni za Wiel­kie Sto­py! „Sasqu­atch Sun­set” (2024)
 • 00:39:49 – CGI na czar­nym tle! Roz­wa­ża­nia wokół dro­gich fil­mów (Mis­sion: Impos­si­ble – Dead Rec­ko­ning – Part One, Nie­znisz­czal­ni 4, Flash, Blue Beetle, Marvels)
 • 01:10:51 – Polo­nia 1 w kinie! Ani­me na wiel­kich ekranach
 • 01:17:09 – Theo James na Bon­da! Seria­lo­wi „Dżen­tel­ma­ni” Guya Ritchiego
 • 01:31:45 – Zupa z potwo­ra, czy­li Deli­cio­us in Dungeon
 • 01:35:36 – Kto mi to pole­cił? „Tokyo Vice”
 • 01:42:20 – Kącik z dra­ma­mi! „Mon­ster”, „Gan­ni­bal”, „A Shop for Killers”
 • 01:49:27 – Zno­wu te dzie­ci! „Mon­ster” (2024) Kore­edy (pod­cast Isca do posłu­cha­nia tu).
 • 01:55:02 – Cie­nie True Cri­me! „Gri­sel­da”
 • 02:06:17 – Podsumowanie!
 • 02:08:38 – Kino­we abo­na­men­ty i wyda­rze­nia, czy­li trzy sło­wa Skury
 • 02:24:29 – Man­gi i gie­recz­ki, czy­li trzy­sta trzy­dzie­ści trzy sło­wa Bogusi

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.