Przecast 28 – Scream Wazzup!!

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu roz­ma­wia­my mię­dzy inny­mi o przy­szło­ści wybra­nych fil­mów i seria­li spod szyl­du DC, o wyjąt­ko­wych komik­sach wyda­nych przez Egmont z oka­zji 80-lecia Bat­ma­na, o zapo­wie­dziach powro­tów, remake’ów i rebo­otów zna­nych marek, tj. seria­lo­wych wer­sji „Scre­am”, „Hel­l­ra­ise­ra”, „Ju-On” czy „Cobry” oraz o nowych odsło­nach „Ram­bo” czy „Ter­mi­na­to­ra”. Na koniec wspo­mi­na­my tak­że o koń­cu pew­nej epo­ki. Jakiej? Dowie­cie się w trak­cie odsłu­chu. A dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.