Przecast 18 – Captain Marvel z akademii Top Gun

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu dys­ku­tu­je­my na temat nowe­go tra­ile­ra „Cap­ta­in Marvel”, oma­wia­my pla­ny na film o Shang-Chim oraz zasta­na­wia­my się, co sta­nie się z człon­ka­mi „The Defen­ders” po ska­so­wa­niu wszyst­kich marve­lo­wych seria­li od Net­flik­sa. Zresz­tą to moc­no seria­lo­wy odci­nek, bo oma­wia­my tak­że roz­sta­nie Ric­ka z „The Wal­king Dead”, powro­ty kolej­nych seria­li z prze­szło­ści, nowe ani­ma­cje ze świa­ta Star Wars czy uni­wer­sum Bla­de Run­ne­ra oraz wie­le innych cie­ka­wych tema­tów. A na koniec poja­wia się jesz­cze kwe­stia naszych ulu­bio­nych ani­ma­cji od Disneya. Dużo dobra.  A dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.