Przecast 10 – Dawno, dawno temu na E3

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu speł­nia­my obiet­ni­cę z ostat­nie­go odcin­ka i roz­ma­wia­my o kon­fe­ren­cjach zor­ga­ni­zo­wa­nych w ramach tar­gów E3. W tle wyją syre­ny, a my m.in. zasta­na­wia­my się, któ­ra kon­fe­ren­cja była naj­cie­kaw­sza oraz na któ­re gry war­to cze­kać. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

 • 0:02:30 – Histo­ria lubi się powta­rzać i pre­cel­ki w oczach – EA
 • 0:19:34 – Odro­bio­na pra­ca domo­wa i Sky­rim na lodów­ce – Bethesda
 • 0:24:32 – Pol­skie gry rzą­dzą i POP Vinyl Bat­man Coming Soon – Microsoft
 • 0:42:20 – Crin­ge roku vs pozy­tyw­ne sza­leń­stwo i Gre­cja na pul­pi­cie – Ubisoft
 • 0:52:50 – Pan z fujar­ką i nasza przy­go­da z King­dom Hearts – Sony
 • 1:01:33 – Kryp­to­wa­lu­ty, loot­bo­xy i banan w spodniach – Devo­lver Digital
 • 1:05:40 – Gdzie FF VII? Czyj jest Hit­man? Kto oglą­dał Tomb Raide­ra? – Squ­are Enix
 • 1:16:50 – Powrót Yaku­zy, Shen­mue i… The­me Hospi­tal – PC Gaming Show
 • 1:24:10 – Co to jest Switch? Mało, dużo gier – Nintendo
 • 1:30:33 – The Wal­king Black i les­bij­skie CD-Action – Spo­łecz­ność gra­czy komen­tu­je E3
 • 1:41:11 – Nosze­nie paczek w górach i gie­recz­ki na Net­flik­sie – Pod­su­mo­wa­nie E3

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.