Providence. Tom 2

Egmont nie kazał nam dłu­go cze­kać na dru­gi tom “Pro­vi­den­ce”. Pierw­sza odsło­na zosta­wi­ła Micha­ła z dość mie­sza­ny­mi odczu­cia­mi, ale też na tyle zain­try­go­wa­ne­go, że od razu pre­mie­ro­wo się­gnął po kolej­ny album. Czy dru­ga odsło­na roz­wia­ła jego wąt­pli­wo­ści? Posłuchajcie!

Dru­gi tom „Pro­vi­den­ce” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.