Polcon 2012

Dzi­siej­szy odci­nek jest luź­nym zbio­rem kil­ku moich prze­my­śleń po zakoń­czo­nym przed tygo­dniem kon­wen­cie Polcon. Nie jest to dogłęb­na rela­cja czy ana­li­za punkt po punk­cie, a jedy­nie krót­ka, ogól­na i bar­dzo luź­na relacja.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.