Pierwsze wrażenia – Tidelands

„Tide­lands”, pierw­szy austra­lij­ski serial Net­flik­sa, zabie­rze nas do mia­stecz­ka Orphe­lin Bay zamiesz­ki­wa­ne­go przez ryba­ków, han­dla­rzy nar­ko­ty­ka­mi i tzw. Tide­lan­ders, któ­rzy naj­praw­do­po­dob­niej są syre­na­mi i try­to­na­mi.
Jak spraw­dza się ta dzi­wacz­na hybry­da fan­ta­sy, sen­sa­cji i kry­mi­na­łu? Co łączy „Tide­lands” i „Kro­ni­ki Shan­na­ry”? Jakim cudem Szy­mas nagrał odci­nek cyklu „Pierw­sze wra­że­nia”? Posłuchajcie.


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.