Pierwsze wrażenia – Star Wars: Vader. Mroczne wizje

W jed­nym z Prze­ca­stów jakiś czas temu omó­wi­li­śmy dla Was na gorą­co zapo­wiedź nowej komik­so­wej mini-serii z uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen, sku­pia­ją­cej się na posta­ci Dar­tha Vade­ra. Dziś Man­do i Jer­ry bio­rą na warsz­tat pierw­szy zeszyt tej wła­śnie serii, tj. „Star Wars: Vader – Dark Visions”. Z czym tak napraw­dę mamy tu do czy­nie­nia? Na ile okład­ka odzwier­cie­dla zawar­tość pre­mie­ro­we­go nume­ru? Czy komiks fabu­lar­nie dostar­cza nam cze­goś uni­ka­to­we­go? Jak wypa­da jego opra­wa gra­ficz­na? Czy pano­wie są zado­wo­le­ni z lek­tu­ry i czy cze­ka­ją na dal­szy ciąg? Posłuchajcie!


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.