Pierwsze wrażenia – Star Wars Resistance

Nie musie­li­śmy cze­kać dłu­go od pierw­szych zapo­wie­dzi nowe­go seria­lu Dave­’a Filo­nie­go do jego pre­mie­ry. „Star Wars Resi­stan­ce”, czy­li „Ruch opo­ru” już zade­biu­to­wał, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no! Kolej­ną por­cję pierw­szych wra­żeń! Man­do i Jer­ry dys­ku­tu­ją nad jako­ścią i odbio­rem kre­ski wzo­ro­wa­nej nie­co na ani­me, roz­k­mi­nia­ją pro­ble­my fabu­lar­ne, zasta­na­wia­ją się nad moż­li­wym roz­wo­jem serii i w koń­cu oce­nia­ją, ile Gwiezd­nych wojen jest w nowej pro­duk­cji z uni­wer­sum. Przy­jem­ne­go słuchania!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.