Pierwsze wrażenia – DuckTales

Man­do spraw­dził nowe „Kacze opo­wie­ści” i dzie­li się z Wami swo­imi wra­że­nia­mi. Z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu dowie­dzie się ponad to jaki wpływ na Man­do mia­ły komik­sy z Kaczo­rem Donal­dem oraz czy był on fanem pierw­szej wer­sji seria­lu. Jak wypa­da nowa ani­ma­cja? Co spra­wia, że nowe „Kacze opo­wie­ści” są tak dobre? Jak spraw­dza­ją się gło­sy posta­ci i czy Man­do będzie cze­kał na wer­sję z dubbingiem?

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.