Pierwsze wrażenia – Batwoman

Nowy sezon seria­lo­wy w peł­ni, a to prze­kła­da się na licz­bę pod­ca­stów z serii Pierw­sze wra­że­nia. Dziś nasz sta­ły duet spe­cja­li­stów od seria­li super­bo­ha­ter­skich (i jed­no­cze­śnie poło­wa miło­śni­ków Arro­wver­se w Pol­sce), czy­li Man­do i Sick spo­ty­ka­ją się z Jer­rym, aby pody­sku­to­wać o naj­now­szej pro­duk­cji z uni­wer­sum. Jak sta­li fani seria­li z tego wor­ka oce­nia­ją „Batwo­man”? Czy pro­duk­cja ta ma coś do zaofe­ro­wa­nia nowi­cju­szom w tema­cie, takim jak Jer­ry? Jak wypa­da­ją sce­ny akcji? Czy wątek roman­tycz­ny potra­fi zelek­try­zo­wać i zain­try­go­wać, czy raczej budzi oba­wy? Jakie są podej­rze­nia naszej eki­py co do kie­run­ku, któ­ry „Batwo­man” może obrać w dal­szej czę­ści sezo­nu i na ile jest to serial, po któ­ry moż­na się­gnąć w ode­rwa­niu od resz­ty Arro­wver­se? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.