Piekielny dom

Sta­ła się rzecz nie­by­wa­ła, wresz­cie docze­ka­li­śmy się zbio­ru tek­stów Richar­da Mathe­so­na od MAG‑a i w związ­ku z tym posta­no­wi­li­śmy w Kar­pio­wym pod­ca­ście nagrać odci­nek o kul­to­wym “Hell House”, czy­li “Pie­kiel­nym domu”. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia, sek­cja spoj­le­ro­wa zaczy­na się tuż przed dwu­dzie­stą pią­tą minutą.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.