Paper Girls 4

Czte­ry dwu­na­sto­let­nie gaze­ciar­ki – Erin, Mac, Tif­fa­ny i KJ – ponow­nie prze­no­szą się w cza­sie. Tym razem z póź­ne­go plej­sto­ce­nu tra­fia­ją do roku 2000, gdzie sta­ną się świad­ka­mi woj­ny, od któ­rej zale­ży cią­głość linii cza­su całej Ziemi.

Czy tom czwar­ty ofe­ru­je cokol­wiek nowe­go w kwe­stii struk­tu­ry albu­mu? Jak oce­nia­my świat przed­sta­wio­ny A.D. 2000? Ile infor­ma­cji na temat boha­te­rów z przy­szło­ści prze­my­cił tu Vaughan?

Posłu­chaj­cie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.