Paper Girls 2

Erin, Mac i Tif­fa­ny prze­no­szą się w cza­sie z 1988 roku do cza­sów pra­wie nam współ­cze­snych, tj. do roku 2016. Dwu­na­sto­lat­ki tra­fia­ją na czter­dzie­sto­let­nią wer­sję jed­nej z nich i wspól­nie roz­po­czy­na­ją poszu­ki­wa­nia swo­jej przy­ja­ciół­ki KJ w świe­cie, któ­ry sta­je na głowie.

Czy dru­gi tom „Paper Girls” dalej bazu­je na tęsk­no­cie za lata­mi osiem­dzie­sią­ty­mi? Jak moc­no roz­wi­ja mito­lo­gię świa­ta? Ile miej­sca poświę­ca zaś wąt­kom oby­cza­jo­wym? Jaką rolę w histo­rii odgry­wa­ją nie­spor­cza­ki? Czy mamy już dość gaze­cia­rek, czy może z wypie­ka­mi na twa­rzy cze­ka­my na trze­ci tom? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.