Odrodzenie – Batman: Noc Ludzi Potworów

Pierw­szy cros­so­ver w nowej linii wydaw­ni­czej DC Odro­dze­nie. Bat­man wal­czył już z potwo­ra­mi w ludz­kiej skó­rze. Sta­wiał czo­ło Pin­gwi­no­wi, Two-Face’owi i Joke­ro­wi – któ­rzy cza­sa­mi przy­po­mi­na­li zwy­rod­nia­łe bestie pozba­wio­ne sumie­nia. Ale tej nocy sta­nie oko w oko z praw­dzi­wy­mi potwo­ra­mi, olbrzy­ma­mi o gro­te­sko­wych kształ­tach, któ­re nisz­czą Gotham. Są one dzie­łem sza­lo­ne­go naukow­ca Hugo­na Strange’a. A zanim ponow­nie wsta­nie słoń­ce, część boha­ter­skich obroń­ców mia­sta rów­nież prze­mie­ni się w potwo­ry i zacznie zagra­żać rodzi­nie Bat­ma­na i wszyst­kie­mu, na czym mu zależy…

Komiks „Bat­man: Noc Ludzi Potwo­rów” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.