Odrażający Doktor Phibes

Recen­zu­ję zna­ko­mi­ty kome­dio­wy hor­ror z Vin­cen­tem Price’m i gosz­czę auto­ra blo­ga o tajem­ni­czej nazwie KOMNATA DYMU.

Zapra­szam na sen­ty­men­tal­ną podróż do lat 70 oraz roz­wa­żań co moż­na pole­cić dzi­siej­sze­mu widzo­wi. Wszyst­ko nagry­wa­ne w skwa­rze let­nie­go słońca!

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.