Obcy 3

Kil­ka drob­nych prze­my­śleń po sean­sie Obcego3 Davi­da Fin­che­ra. Nie jest to recen­zja, a uwa­gi jakie mi się nasu­nę­ły pod­czas posie­dze­nia przez tele­wi­zo­rem. Uwa­ga na leciuś­kie spoj­ler­ki. Wła­ści­wie to uda­ło się bez spojlerów.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.