O tym, jak Mando został superbohaterem

Poznaj gene­zę jed­ne­go z naj­więk­szych super­bo­ha­te­rów uni­wer­sum Zie­mia 1979. W jaki spo­sób doszło do jego prze­mia­ny? Jaki wpływ na nią mia­ła rodzi­na? Jaki wpływ ona mia­ła na rodzi­nę? Czy rato­wa­nie życia wpły­wa na nasze zdro­wie? Jakie uzy­sku­je­my z tego pro­fi­ty? Czy super­bo­ha­ter może zaja­dać w nocy kre­mów­ki, a dzień zacząć od buł­ki z serem i szklan­ki mle­ka? Na te i inne pyta­nie znaj­dzie­cie odpo­wiedź w dzi­siej­szym, wyjąt­ko­wym, podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.