Nightmare Cinema

W tym roku mija pięt­na­ście lat od pre­mie­ry seria­lu „Masters of Hor­ror”. Głów­ny pomy­sło­daw­ca tam­te­go pro­jek­tu, czy­li Mick Gar­ris, powró­cił w 2018 roku z jego ducho­wym spad­ko­bier­cą – anto­lo­gią fil­mo­wą „Night­ma­re Cine­ma”. Gar­ris odpo­wia­dał za sce­na­riusz i reży­se­rię jed­ne­go z pię­ciu seg­men­tów, a do współ­pra­cy zapro­sił czwo­ro dość zna­nych i roz­po­zna­wal­nych w śro­do­wi­sku gro­zy twór­ców, któ­rzy zapro­po­no­wa­li autor­skie podej­ście do hor­ro­ru. A jak pre­zen­tu­ją się poszcze­gól­ne seg­men­ty? Co je wyróż­nia? Na ile „Night­ma­re Cine­ma” przy­po­mi­na „Masters of Hor­ror? I w koń­cu, czy war­to się­gnąć po ten tytuł? Posłu­chaj­cie naszej dyskusji!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.