Najprawdziwsza prawda o Kodzie Leonarda da Vinci

Tyl­ko w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym pozna­cie praw­dę obja­wio­ną na temat Kodu Leonar­da da Vin­ci! Czy war­to się­gnąć po tę powieść? Co łączy Eda Wooda i Dana Brow­na? Kim jest praw­dzi­wy Sylas? Czy kościół kato­lic­ki odróż­nia lite­ra­tu­rę popu­lar­ną od źró­deł histo­rycz­nych? Czy Zakon Syjo­nu ist­niał napraw­dę? Co Szy­mas wyczy­tał w hisz­pań­skiej pra­sie? O co cho­dzi z tytu­łem tego podcastu?

UWAGA! 14:47 – 32:11 – Spo­ile­ry i cała praw­da na temat recep­cji powie­ści i całej prawdy.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.