Moon Knight

Egmont powra­ca z kolej­ną odsło­ną przy­gód „Moon Kni­gh­ta”, tym razem pre­zen­to­wa­nych w ramach Marvel Now 2.0, ze sce­na­riu­szem Jef­fa Lemi­re­’a. Jak Misty i Jer­ry zapa­try­wa­li się na kolej­ny tytuł pisa­ny przez Kana­dyj­czy­ka? Czym róż­ni się ten run od wcze­śniej pre­zen­to­wa­nych w Marvel Now! tytu­łów? Jak wypa­da­ją rysun­ki w kon­tek­ście wybo­rów fabu­lar­nych Lemi­re­’a? Czy to dobry album dla czy­tel­ni­ków wcze­śniej nie­za­zna­jo­mio­nych z przy­go­da­mi Mar­ca Spec­to­ra? Posłuchajcie!

„Moon Kni­gh­ta” ze sce­na­riu­szem Jef­fa Lemi­re­’a kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.