Moje seriale cz. 83: Sezon 2020/2021. Seriale dokumentalne Netfliksa

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

Dziś odci­nek nie­co wyjąt­ko­wy, po pierw­sze z gościn­nym wystę­pem Jer­ry­’e­go, po dru­gie – tema­tycz­ny. Cały pod­cast poświę­ci­li­śmy bowiem na dwa seria­le doku­men­tal­ne Netfliksa.

  • 0:01:34 – Night Stal­ker: The Hunt For a Serial Killer
  • 0:27:49 – Cri­me Sce­ne: The Vani­shing at the Cecil Hotel

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.