Moje seriale cz. 80: Lato 2020

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji roz­po­czy­nam oma­wia­nie let­nie­go sezo­nu seria­lo­we­go. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę trzy tytuły:

  • 0:04:18 – Star­girl, sezon 1
  • 0:17:42 – Agents of the S.H.I.E.L.D., sezon 7
  • 0:34:24 – Into the Dark – 2x10 – The Cur­rent Occupant

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.