Moje seriale cz. 101

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji po nie­mal roku powra­cam do oma­wia­nia seria­li. Tym razem są to pro­duk­cje z sezo­nu 2022/2023. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę trzy tytuły:

  • 0:02:23 – Death in the Dorms, sezon 1
  • 0:14:39 – Most Dan­ge­ro­us Game: New York, sezon 2
  • 0:25:23 – Star Wars: Tales of the Jedi, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.