Mój Kucyk Pony – Przyjaciółki na zawsze. Tom 3

Pola z Tatą zabra­li się za kolej­ny komiks. Tym razem padło na pobocz­ną serię z cyklu „My Lit­tle Pony”, czy­li „Przy­ja­ciół­ki na zawsze”. Czym róż­ni się ta odsło­na od pod­sta­wo­we­go cyklu? Czy Pola była zado­wo­lo­na z lek­tu­ry? Czy zosta­ła fan­ką „Przy­ja­ció­łek na zawsze”, a może sta­wia ja wręcz wyżej niż głów­ną serię? Posłuchajcie!

Komiks „Mój Kucyk Pony – Przy­ja­ciół­ki na zawsze. Tom 3” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.