Mission: Impossible – Ghost Protocol

IMF wycią­ga Etha­na Hun­ta z wię­zie­nia, by ten odzy­skał wykra­dzio­ne kil­ka godzin wcze­śniej, rosyj­skie kody atomowe.

Jak reży­ser i sce­na­rzy­sta „Inie­ma­moc­nych” pora­dził sobie z reży­se­rią kina akcji o budże­cie rzę­du 145 milio­nów dola­rów? Co Haw­keye robi u boku Hun­ta? Kto chce, by ludz­kość wypa­ro­wa­ła? Co spra­wia, że sce­na z oknem wie­żow­ca Burdż Cha­li­fa jest tak wido­wi­sko­wa? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.