Mayans M.C. – sezon 3

Serial „May­ans M. C.” docze­kał się trze­cie­go sezo­nu. Kon­tro­wer­sje zwią­za­ne z odsu­nię­ciem od pro­duk­cji Kur­ta Sut­te­ra, bom­bo­wy clif­fhan­ger w fina­le serii dru­giej i panu­ją­ca pan­de­mia spra­wia­ły, że nie było wia­do­mo, w któ­rym kie­run­ku pój­dzie serial. Oka­za­ło się jed­nak, że „nowy król” Elgin James zna­ko­mi­cie odna­lazł się w histo­rii. Majo­wie wjeż­dża­ją z impe­tem w wio­sen­ną ramów­kę 🙂 A sko­ro mamy nowy sezon to nie mogło zabrak­nąć Bogu­si i Man­do, któ­rzy omó­wią nowe odcin­ki. Na bie­żą­co, z sze­ro­ki­mi uśmie­cha­mi i zapa­sem tequ­ili 😉 Ktoś umie­ra, ktoś się zako­chu­je, ktoś pogrą­ża się w nar­ko­tycz­ne wizje. Ktoś kogoś zdra­dza, ktoś zmie­nia fry­zu­rę, a pewien intry­gant pla­nu­je prze­ję­cie wła­dzy. Jest dobrze? A może jed­nak woli­my Sut­te­ra? O tym dowie­cie się z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu. To co? Jedziemy? 😉

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.