Mayans M.C. – sezon 2

Na gra­ni­cy bez zmian. Ale czy na pew­no? Bogu­sia i Man­do odpa­la­ją moto­ry i wyru­sza­ją na dru­gie spo­tka­nia z May­an­sa­mi. Po dłu­giej prze­rwie wra­ca­my do świa­ta wymy­ślo­ne­go przez Kur­ta Sut­te­ra. Czy tęsk­ni­li­śmy? O ilu wąt­kach z pierw­szej serii zapo­mniał sce­na­rzy­sta? Bru­tal­nie? A może bar­dziej oby­cza­jo­wo? Czy Angel pogo­dzi się z bra­tem? I co na to wszyst­ko eki­pa z Char­ming? Baki peł­ne? Broń nała­do­wa­na? To w dro­gę!! Oba sezo­ny „May­ans MC” moż­na oglą­dać po pol­sku na HBO GO. Polecamy! 

Uwa­ga: Audy­cja spoilerowa

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.