Marianne

W dzi­siej­szym odcin­ku pod­ca­stu Man­do i Sick powra­ca­ją z omó­wie­niem kolej­ne­go seria­lo­we­go tytu­łu. Tym razem nie się­gnę­li jed­nak po super­bo­ha­tersz­czy­znę a po hor­ror, któ­ry jakiś czas temu Net­flix dorzu­cił do swo­jej biblio­te­ki, czy­li fran­cu­ski serial „Marian­ne”. Jak ta pro­duk­cja pla­su­je się na tle innych opo­wie­ści o wiedź­mach? Dla­cze­go oglą­da­nie na tele­fo­nie może się oka­zać złym pomy­słem? Ile serial ma wspól­ne­go z „Locke&Key”, a ile ze Ste­phe­nem Kin­giem? I w koń­cu co tak bar­dzo prze­ra­zi­ło chło­pa­ków? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.