Lucyfer – sezony 1–4

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z jed­ne­go z ostat­nich Prze­ca­stów, Sick i Jer­ry nad­ro­bi­li całość seria­lu „Lucy­fer” i posta­no­wi­li co nie­co o nim poroz­ma­wiać. Pano­wie dys­ku­tu­ją o samej for­mu­le seria­lu, posta­ciach, pro­wa­dze­niu poszcze­gól­nych wąt­ków, humo­rze, mito­lo­gii i pozio­mie sce­na­riu­sza. Do tego zasta­na­wia­ją się nad pew­ny­mi zmia­na­mi, któ­re pro­duk­cja wpro­wa­dzi­ła po prze­nie­sie­niu się do Net­fli­xa i prze­ko­nu­ją, że to ide­al­ny serial na ten trud­ny czas pan­de­mii. Dla­cze­go? Posłuchajcie!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.