Legendy Star Wars – Darth Vader i dziewiąty zamachowiec

W dzi­siej­szym odcin­ku robi­my odskocz­nię od komik­so­we­go nowe­go kano­nu i po raz dru­gi w histo­rii zabie­ra­my się w duecie za Legen­dy, a kon­kret­nie kolej­ny album od Dark Hor­se poświę­co­ny Mrocz­ne­mu Lor­do­wi – Darth Vader i dzie­wią­ty zama­cho­wiec. Czy debiu­tu­ją­cy w Odle­głej galak­ty­ce Tim Sidell zaser­wo­wał nam opo­wieść na pozio­mie Wid­mo­we­go wię­zie­nia? Jak oce­nia­my intry­gę, pro­wa­dze­nie akcji i spor­tre­to­wa­nie Vade­ra? Czy rysun­ki dobrze uzu­peł­nia­ją całość? Posłuchajcie!

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:13:46

Komiks „Legen­dy Star Wars – Darth Vader i dzie­wią­ty zama­cho­wiec” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.