Leaving Neverland

Histo­rycz­na chwi­la dla Kon­glo­me­ra­tu! Paweł i Aga po raz pierw­szy nagry­wa­ją wspól­nie odci­nek wyłącz­nie na Kon­glo. A co w nim? Omó­wie­nie „Leaving Never­land”, czy­li doku­men­tu o dwóch mło­do­cia­nych ofia­rach Micha­ela Jack­so­na. Trud­ny temat, obraz zde­cy­do­wa­nie nie­ła­twy w odbio­rze, dużo kon­tro­wer­sji, a w tle dzi­wacz­ne skłon­no­ści ludzi do glo­ry­fi­ko­wa­nia gwiazd.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.