Kwiaciarenka – gameplay

Kar­ta wpa­da­ją­ca do her­ba­ty to tyl­ko przed­smak tego eks­cy­tu­ją­ce­go video game­playa plan­szów­ki „Kwia­cia­ren­ka”, któ­ra była już recen­zo­wa­na na łamach Kon­glo­me­ra­tu. Ten film to emo­cje wyle­wa­ją­ce się z każ­dej klat­ki pro­duk­cji krę­co­nej na czte­ry kame­ry, dwa mikro­fo­ny, jeden kasz­kiet i dwie her­ba­ty! Zapra­sza­my do roz­ło­że­nia się na kana­pie i odmóż­dże­nia wraz ze Sku­rą, któ­ry dzi­siaj popro­wa­dzi roz­gryw­kę w wariant solo na żywo!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.