Krótka piłka 2 – Kevin Feige pracuje przy Gwiezdnych wojnach/Star Wars Jedi: Fallen Order

Nie­wie­le ponad mie­siąc od pre­mie­ry Krót­kiej pił­ki, powra­ca­my z dru­gim odcin­kiem i jed­no­cze­śnie z kolej­ną roz­mo­wą o new­sach ze świa­ta Gwiezd­nych wojen. Dziś Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li na gorą­co pody­sku­to­wać o plot­kach na temat tego, że Kevin Feige pro­du­ku­je film z uni­wer­sum Star Wars, a jako, że rów­nież dziś poja­wił się nowy tra­iler do nad­cho­dzą­cej wiel­ki­mi kro­ka­mi gry „Star Wars Jedi: Fal­len Order”, to w ramach bonu­su dorzu­ci­li i dwa zda­nia o nim. Pole­ca­my uwa­dze i daj­cie znać, co sądzi­cie o tych­że informacjach!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.