Kroniki Wardstone tom 1: Zemsta czarownicy

Tho­mas Ward, siód­my syn siód­me­go syna, zosta­je odda­ny do ter­mi­nu u miej­sco­we­go stra­cha­rza. Pra­ca jest cięż­ka, mistrz suro­wy, tak więc wie­lu wcze­śniej­szych uczniów nie podo­ła­ło tru­dom nauki. Tho­mas musi się nauczyć prze­pę­dzać duchy, poskra­miać cza­row­ni­ce i wię­zić bogi­ny. Kie­dy jed­nak nie­chcą­cy uwal­nia Matecz­kę Mal­kin, naj­gor­szą wiedź­mę w Hrab­stwie, zaczy­na się koszmar…

Inau­gu­ru­je­my dzi­siaj kolej­ny cykl pod­ca­stów z kolej­nym książ­ko­wym cyklem. Tym razem do lek­tu­ry zapra­sza Bogusia.

 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.