Kocham Dziwne Kino – Pecador contra Nazi Zombie

Dnia 20.02.2020 roku będzie mieć pre­mie­rę naj­now­szy film Dawi­da Gry­zy i Paw­ła Kacz­mar­ka – „Peca­dor con­tra Nazi Zom­bie”. O godzi­nie 19:00 w pabia­nic­kim kinie Tomi odbę­dzie się pierw­szy publicz­ny pokaz, któ­ry będzie impre­zą otwar­tą i dar­mo­wą. Zapra­sza­my rów­nież do wysłu­cha­nia dzi­siej­szej audy­cji – roz­mo­wy o począt­kach, o tym jak powsta­wał pierw­szy peł­no­me­tra­żo­wy film chłop­ków – „PECADOR El Enma­sca­ra­do De Negro Con­tra El Pro­fe­sor Loco Y La Inva­sion De Otra Gala­xia”, rze­czo­nym krót­kim metra­żu, pla­nach na sequ­el i wiel­kiej pasji two­rze­nia kina niezależnego. 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.