Kevin sam w domu 4

John Hughes po trze­cim fil­mie porzu­cił fran­czy­zę „Home Alo­ne”, ale 20th Cen­tu­ry Fox i Disney nie chcia­ły tak łatwo dać za wygra­ną. I tak w 2002 roku powstał „Kevin sam w domu 4” – film, któ­ry miał dać począ­tek seria­lo­wi o McCallisterach…

Jak pro­duk­cja w reży­se­rii Roda Danie­la wpi­su­je się w Kevi­no­we Uni­wer­sum? Ilu akto­rów i ile posta­ci z poprzed­nich fil­mów powra­ca przed kame­rę? Dla­cze­go nowy Marv wyglą­da jak sta­ry Har­ry? Czy nowy Kevin poko­nu­je wła­my­wa­czy rów­nie kre­atyw­nie co jego poprzed­ni­cy? Jaki jest morał tej histo­rii? Czy tele­fon komór­ko­wy ura­tu­je naszym boha­te­rom życie? I gdzie – u licha – zapo­wia­da­ny serial? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.