Jessica Jones – sezon 2

Man­do i Sick powra­ca­ją z omó­wie­niem kolej­ne­go z seria­li z net­flik­so­we­go uni­wer­sum Marve­la, któ­rym jest „Jes­si­ca Jones”. Pierw­sza odsło­na była dość powszech­nie chwa­lo­na (opi­nii Man­do może­cie posłu­chać w Moich seria­lach), dru­gi… cóż powie­dzieć, bar­dzo podzie­lił widow­nię. W któ­rym obo­zie zna­leź­li się chło­pa­ki z Kon­glo­me­ra­tu? Zachę­ca­my do posłu­cha­nia gorą­cej dys­ku­sji, ale niech pew­nym tro­pem będzie to, że pod­cast był mon­to­wa­ny chy­ba w dwu­dzie­stu ratach…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.