Ja cię kocham, a ty z nim

Wycho­wu­ją­cy samot­nie trzy cór­ki Dan zako­chu­je się bez­na­dziej­nie w led­wo co pozna­nej Marie. W kobie­cie, któ­ra – jak oka­zu­je się w trak­cie rodzin­ne­go zjaz­du – jest nową dziew­czy­ną jego brata.

Co tym razem przy­cią­gnę­ło mnie przed tele­wi­zor? Jak w swo­ich rolach wypa­da­ją Ste­ve Carell i Juliet­te Bino­che? Kto gra pierw­sze skrzyp­ce w miło­snym trój­ką­cie? Czy to uro­cza kome­dia czy kiczo­wa­ty romans? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.