Igranie z duchami – część 2

Sku­ra ponow­nie „Igra z ducha­mi”, po wspól­nej audy­cji z Paw­łem Mate­ją zapra­sza­my do audy­cji szcze­gó­ło­wej. W dru­giej czę­ści nagra­nia wygrze­ba­ne­go z gru­py dla Patro­nów z 2020 roku Sku­ra spo­ile­ro­wo oma­wia każe opo­wia­da­nie po kolei. Bo Conan Doy­le jest tego war­ty. W dzi­siej­szym odcin­ku posłu­cha­cie o tek­stach z dru­giej poło­wy tomu:

  • Fia­sko w Los Ami­gos (The Los Ami­gos Fiasco)
  • Histo­ria bru­nat­nej ręki (The Brown Hand)
  • Igra­nie z ogniem (Play­ing with Fire)
  • Uchy­lo­na zasło­na (Thro­ugh the Veil)
  • Jak do tego doszło (How It Happened)
  • Bestia z Bro­cas Court (The Bul­ly of Bro­cas Court)
  • Obiekt numer 249 (Lot No. 249)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.