Horrory na Halloween

Przed rokiem bar­dzo moc­no pole­ca­łem Wam anto­lo­gię fil­mo­wą pt. „Upior­na noc Hal­lo­we­en” („Trick ‚r Tre­at”).

Dzi­siaj może tro­chę mniej pole­cam, a bar­dziej ostrze­gam przed dwo­ma inny­mi hor­ro­ra­mi roz­gry­wa­ją­cy­mi się w okre­sie świę­ta duchów.

W dzi­siej­szej audy­cji usły­szy­cie o nastę­pu­ją­cych filmach:
– Noc Hal­lo­we­en / Hal­lo­we­en Night (2006)
– Kosz­mar nocy duchów / The Pump­kin Karver (2006)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.